Бултроник ЕООД Електронни, оптоелектронни и електромеханични компоненти,
резервни части, уреди, инструменти и материали за
електрониката, комуникациите и автоматизацията
Продуктови линии
Карта на производителите
Услуги
Въпроси и отговори
Download
Новини
Проследяване на доставките
Партньори
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
FAQ

???????? ????????? ?? ?????????????? ??? ??????????????
Добавена на: 2013.04.24

?????????????? ????????????????? ????????? ??????????? ?? ?????????????? ??? ???????? ??????????? ?? ????-???????? ????????????? ?? ????????? ???????????????????? ???????????. ? ????? ????????? ????? ????????????????? ???????????????? ????????? ????????? ?? ?????????????? ?? ????????????????? ???????????????? ??? ????????????????? ??? ????? ??????????????. ??????? ??? RS ????? ???????? ??? ???? ?????????????? ?? ????????????????? ?????????????? ??? ??????????????? ?????????????? ??? ????????? ?????????????? ????? ?????????? ???????? ?????????????, ???. ????-???????.

1. TME - http://www.tme.eu/bg/katalog/, ???????????? ????????????????? ??? ????? 100 000 ??????????? ??? ??????????????????, ?????????????????????????, ????????? ?? ?????????????? ??????????????????, ????????????? ?????????, ????????, ?????????????????? ?? ???? ?????????? ????????? ??????????????.
?????????????? - ???? 5% ?????????????, 15 ?????? ???????????? ?????????, ???? 5 ?????????? ?????? ??????????????? ??????? ?? ?????????????, ?????????? ?????? ?? ?????????????, ??????????? ?? BGN.

2. Talema Group - http://www.ntmagnetics.cz/en/index.html - ??????????????????? ??? ????????????????? ?? ??????????????? ???????????????? ????????????????????, ??????????? ?? ?????????????????????????? ?????????-?????????????? ?????????????????? ?? ???????????, ????????????????????????, ??????????, ??????????? ????????????????????, EMI ???????????????, ?????????? ??????????????? ?? ???? ?????????? ????????? ????????????? ??????????????.
?????????????? - ???? 10% ?????????????, ??????????, ????????? ?????? ???????????????, ???? 4 ???????????? ??????????????? ??????? ?? ?????????????, ?????????? ?????? ?? ?????????????, ??????????? ?? BGN.

?????????????? ??? ??? ??? ????????????? ?? ???????????????? ??? ????? ???????? ???????????????? ?? ????? ?????? ?????????????????? ?????????? ?? ???? ??? ???? ??? ?????????? ?? ???????? ??????? ?? ?????????????.

?????????????? ? ????????? ???????????? ?? ???????????? ???*:

CalAmp - ????????????????????? ??????????????????? ?????? VHF/UHF ???????????? ??????????;
Adeunis RF - ??????????????? ??????????????????? ?? 433 MHz? ?? 868 MHz ???????????? ??????????;
Atim Radiocommunications - RF ??????????? ?? ???????????, ?????????? ????????????????;
Hetronic - ????????????? ?? ?????????????? ???????????? ?? ????????????????????? ???????????????????????;
RS Components - ????????????????? ???????????? ????????????????? ??? ???????????????????? ?????????;
????? - ???????????? ????????????????? ??? ???????????????, ????????? ?? ?????????????? ??????????????????;
Talema Group - ???????????????? ????????????????????, ?????????? ??????????????? ?? ??. ?????????????? ???????????

* ???????, ??????????? ??? ?? ????? ????? ??????? ????????? ???????????????? ?? ?????????? ??? ????? ??????????????.


Components
Моля, кликнете тук за
Вашата заявка за
ценова оферта
Components
тел: ++359 2 426 1660
GSM: ++359 88 910 7200
bultronic@gmail.com
930 - 1830; Пон-Пет
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
Manufacurer logo
© 2022, Бултроник ЕООД. Всички права запазени